За нас

+359 897 600 600
info@sunreal.bg
За нас

Нашата компания предоставя пълно обслужване на своите клиенти. Ние ще Ви консултираме на предварителния етап при проучването на държавата и недвижимата собственост, ще Ви помогнем с организирането на огледи, ще съдействаме за нотариалното изповядване на сделката. След покупката, Вие отново може да разчитате на нас във всяка една ситуация, било то при ремонт или обзавеждане на жилище, или при покупка и наем на автомобил и т. н.
 
Ако желаете да получите консултация от нашите специалисти – попълнете формуляра за контакт по-долу и ние ще се свържем с Вас, за да отговорим подробно на всички въпроси, свързани с:
 
- оформяне на собствеността върху недвижими имоти;

- откриване на фирма;

- счетоводно обслужване на фирма;

- застраховане на недвижими имоти;

- кредитиране на недвижими имоти.
                                     

Какво е необходимо да знаете при покупка на недвижим имот?
 
Правни съвети
 
Кой документ доказва, че върху апартамента не е учредена ипотека?

Удостоверението за липса на тежести. Такъв документ се издава от Служба по вписванията. Нотариусът не е длъжен да проверява изрядността на сделката, той само удостоверява Вашата самоличност и че Вие потвърждавате желанието си да купите имота.

Това дали имотът е обременен с тежести или не, може да се провери и по интернет, или лично да се получи справка в имотния регистър. Тази справка ще е актуална към момента на сделката.


Какво трябва да платите допълнително, освен стойността на апартамента?

Нотариалното оформяне на сделката, т.е. прехвърлянето на собствеността от единия собственик върху другия или върху няколко лица, съгласно законодателството на България се извършва пред нотариус по местонахождение на недвижимия имот. Нужно е да сте подготвени да понесете допълнителни разходи в размер на 4-5 % от стойността на жилището, вписана в нотариалния акт. Тази сума ще включва подготовката по нотариалното изповядване на сделката, държавните такси, услугите на нотариуса, но не включва последващото деклариране на недвижимия имот, изготвянето на пълномощно и превода на документите или услугите на преводач, в случай на необходимост.


Какво включват нотариалните такси и как се изчисляват?

Нотариалните такси са приблизително 4%. Около 3% са в полза на държавата и около 1% - за нотариуса. Всички суми се определят въз основа на удостоверявания материален интерес. Нотариусът изчислява своите такси по определена скала в зависимост от стойността на жилището.

Размерът на данъка за придобиване на имот се определя от всяка община индивидуално, например: Варна 2,6%, Несебър 3%, Бяла 3%.
Квитанция и сметка за платените суми се предоставят при получаване на нотариалния акт.


Какво да направим, ако обектът не се строи?

Трябва да се следят сроковете за предаване на отделните етапи от СМР съгласно предварителния договор. В него, ако една от страните наруши някаква част от договора, са предвидени наказателни санкции, включително прекратяване на договора и възстановяване на платените суми, както и плащане на допълнителна неустойка в %.
Ако се съмнявате, че строителството няма да бъде завършено или изпълнението му не протича в съответствие с планирания график по договор, трябва да се обърнете към адвокат и да потърсите правна консултация.  


Кой е виновен, ако закупеният недвижим имот се окаже обременен с тежести?

Ако искате да подходите внимателно към покупката на недвижимия имот, е добре да се обърнете към адвокат или юрист, който може да извърши справка в съответните институции и да провери дали върху продавания имот има някакви тежести.


Всички сделки е необходимо да бъдат извършени чрез нашата компания, за да можем ние да осъществяваме контрол върху състоянието на нещата още преди покупката.  
Задайте своите въпроси на специалиста!

Ако имате въпроси или Ви е нужна допълнителна информация относно недвижимите имоти и получаване на разрешение за пребиваване, попълнете формуляра за контакт и наш сътрудник непременно ще се свърже с Вас.