Застраховане на недвижими имоти

+359 897 600 600
info@sunreal.bg
Тип
Застраховане на недвижими имоти
Застраховане на недвижими имоти
С удоволствие предлагаме на нашите клиенти различни допълнителни услуги, включително и застраховане на придобитите недвижими имоти. Ние не само ще Ви препоръчаме надеждна застрахователна компания, но и ще Ви помогнем с избора на индивидуална застрахователна програма.

При настъпване на застрахователно събитие, в зависимост от условията на застрахователния договор и от срока на полицата, застрахованият (лицето, подписало съответната застрахователна полица или упълномощено от него лице) предявява претенции в офиса на застрахователната компания. Провежда се оглед и оценка на причинените загуби и щети от вещо лице, след което се изплаща съответното застрахователно обезщетение в срок до 15 дни.
 
Също така, ако Ви интересуват други видове застраховки, с удоволствие бихме могли да Ви предложим застраховки срещу следните рискове - кражба, различни видове застраховка живот, автомобилно застраховане, както и услуги в областта на пенсионното осигуряване, кредитиране и инвестиции.
 
Най-често, нашите клиенти се възползват от Застрахователна програмаЖилищни сгради и домашно имущество“. Тази застраховка покрива по-голямата част от рисковете. Застраховката е за физически лица, като покрива и движимо имущество на стойност до 30% от застрахователната сума, без опис. По-долу е посочен примерен годишен разчет за застрахователна тарифа за апартамент на стойност от 50 000 евро.
 
Застраховано имущество Застрахова-телна сума
в евро
Разширено покритие (%) Допълнителен риск „Земетресе-ние“ (%) Допълнителен риск "Разруше-ние" (%) Допълнителен риск "Злоумишле-ни действия" (%) Допълнителен риск "Всички рискове на стъкла" (%) Обща ставка (%) Изчисление
Сграда  50 000 евро 0.205 0.014 0.050 0.150 0.002 0.421  (50 000 * 0,421)/100 =
Застрахователна премия  210.50 €
Намаление от размера на застрахователната премия при 100% плащане  5% =10,52€
Обща стойност на програмата за всяка застрахователна година  200 €
 
 
В зависимост от Вашите нужди ние сме готови да Ви посъветваме за различни застрахователни програми.
За допълнителна информация се обърнете към нашите специалисти!